Kui paistab, et Sinu hoone seadustamine on osutunud keerulisemaks, kui arvata oskasid ning soovid ilma liigsete ponnistusteta kasutusloani jõuda, siis oled sattunud õigesse kohta!

Me pakume Sulle hoone(te) seadustamise täisteenust alates konsultatsioonist ja dokumentatsiooni kogumisest kuni seadustamiseks vajalike ehitustöödeni. Lõppeesmärgiks on Sulle üleantav kasutusluba.

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED

KONSULTATSIOON JA PROJEKTIJUHTIMINE

PROJEKTIDE KOOSTAMINE JA KOHENDAMINE

Lepime kokku kohtumise, vaatame üle, millised andmed Teil olemas ja vastavalt kokkuleppele koostame tööplaani, mille alusel saame juba kogu kasutusloa taotlemise protsessi juhtima hakata.

Alusdokumentide ja tööprotsessi käigus kogutud dokumentatsiooni süstematiseerimine, ehitusregistrisse sisestamine ja kohalike omavalitsustega suhtlemine.

Vajadusel koostame nii hoonevälise kui ka -sisese mõõdistusprojekti, kaasame geodeedi. Teostame vajalikud olemasolevate projektide muudatused või teeme täitsa uue projekti.

 KASUTUSLUBADE   MENETLEMINE

EHITUSTEHNILISE AUDITI KOOSTAMINE

TULEOHUTUSAUDITI KOOSTAMINE

ELEKTRIPAIGALDISE AUDITI KOOSTAMINE

Kui teil puuduvad ehitustegevust kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid jt), siis tuleb hoonele teostada ehitustehniline audit hoone seisukorra hindamiseks. Meie koostööpartneriteks on 8 tasemega ehituseksperdid.

Ehitamist tõendavate dokumentide puudumisel tuleb hoonele teostada tuleohutuse audit, mille käigus hinnatakse ka vajadusel tahkekütte kolded ja korstnad. Meie koostööpartne-riks on pikaajalise koguemusega tuleohutuse eksperdid.

Elektripaigaldise audit on hoonele vaja igal juhul kasutusloa taotlemiseks teha tuvastamaks elektrisüsteemi ohutus. Nii mõõdistusi kui ka auditit pakume oma kogenud elektripaigaldise auditite ja mõõdistajate kaasabil.

GAASIPAIGALDISE AUDITI KOOSTAMINE

EHITUSTÖÖD PUUDUSTE LIKVIDEERIMISEKS

ELEKTRITÖÖD PUUDUSTE LIKVIDEERIMISEKS

Kui mõõdistuste ja auditi käigus paljastuvad elektrisüsteemi ehituslikud puudused, siis olge mureta, saame ka need oma töömeestega likvideeritud.

Kasutusloa taotlemisel tuleb sageli ette vajadus teostada väiksemaid, vahel ka suuremaid, ehitustöid nii üldehituslikult kui ka tuleohutuse tagamiseks. Teostame töid oma kogenud ehitustöölistega.

Kui Teie hoone küttesüsteem põhineb gaasiküttel, siis kasutusloa taotlemiseks on vajalik gaasipaigaldise ohutuse tõendamiseks samuti auditit. Auditi aitab koostada meie koostööpartner.

KASULIK INFORMATSIOON

Kasutusteatist ja kasutusluba kajastav seadusega sätestatud põhiline informatsioon on leitav Ehitusseadustikust (ava siit) alates § 47.

Äripäevas 04.03.2019.a ilmunud artikkel mõningate oluliste tähelepanekutega (ava siit). Kirjutatud küll meie konkurendi poolt, kuid Eesti on väike ja hoiame kokku!

Posimees sisuturunduses 08.10.2019.a ilmunud artikkel, kus on üsna põhjalikult välja toodud dokumentide loetelu, mida kasutusloa taotlemisel vaja võib minna (ava siit).

Delfi MoodneKodu rubriigis 04.04.2018.a ilmunud artikkel tuleohutusauditi kohta (ava siit). Tuleohutusnõuete täitmine on üks keerukamaid osasid kasutusloa nõuete täitmisel.

Ehitusseadustiku paragrahvi 50 järgi kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.

Alustame lihtsast kirjast

Nimi  
E-mail  
Telefon  
Aadress  
Kuidas sa meid leidsid?  
Sõnum  
  

Juhatuse liige: Rivo Aunpu

Seadustame OÜ

+372 521 9090

info@seadustamine.ee

Hõbekuuse tee 17

Tallinn, 12111